توضیحات محصول

لنت ترمز ماندو پلاس محصول کره جنوبی کیفیت . طول عمر وایمنی ماندو پلاس نیاز به تعریف و تبلیغات ندارد.

ادامه مطلب

مشخصات فنی