توضیحات محصول

کتاب راهنما بصورت مصور با توضیحات کامل قطعات قابل استفاده مجدد و غیر قابل استفاده را نشان داده است .عیوبی که در اورهال دیده میشوند را ببینید ،پیشبینی کنید و از دانش و تجربه خودتان لذت ببرید .
ادامه مطلب

مشخصات فنی