توضیحات محصول

SHB

لنت ترمز غیر متفرقه چین . دارای کیفیت قابل قبول مخصوص خودروهای چینی میباشد.

ادامه مطلب

مشخصات فنی